Endpoint Protector Appliance: Stop data theft on Windows and Mac

 

A Ty zniszczyłeś swoje dane?

Październik 4th, 2011 by mateusz (0) Bezpieczeństwo Danych

Z przeprowadzonej przez nas ankiety wynika, że jedynie połowa instytucji publicznych korzysta z usług bezpiecznego niszczenia danych z nośników elektronicznych takich jak dyski twarde, dyskietki czy płyty CD/DVD.

Podaje dr Paweł Markowski, prezes BOSSG Data Security. Omawiane badanie mówi też o tym, że bardzo często, kiedy instytucja nie wie, co ma zrobić z takimi nośnikami – po prostu je przechowuje. Dlatego na dzień dzisiejszy rynek utylizacji danych stoi przed wieloma wyzwaniami, związanymi nie tylko z samą jakością usług, ale także z ich dotarciem do klienta.

Standardowy urząd miasta przechowuje dokumenty takie jak:

a. Oświadczenia o stanie majątkowym osób zobowiązanych do ich składania.

b. Wykaz przedpoborowychc. Rejestr przedpoborowychd. Wykaz poborowych

e. Plan urządzeń lasów niepaństwowych

f. Akta Stanu Cywilnego (Urząd Stanu Cywilnego w Budzyniu)

g. Ewidencja Ludności Gminy Budzyń i dowody osobiste

h. Ewidencja osób, którym udzielono zezwolenia na wycinkę drzew

i. Ewidencja wniosków i wydanych zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

j. Ewidencja osób, którym wydano zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

k. Ewidencja osób, którym wydano decyzje o warunkach zabudowy,zagospodarowania terenu

l. Ewidencja osób, którym wydano decyzję o podziale nieruchomościm. Ewidencja gruntów i budynków

n. Ewidencja podatników i dłużników

o. Rejestr umów najmu lokali

p. Rejestr umów dzierżawy

q. Rejestr użytkowników wieczystych

r. Rejestr skarg i wniosków

s. Dziennik korespondencji

t. Akcyza

u. Kadry

v. Płace

Niektóre z nich będą przechowywane w formie papierowej, ale większość zostanie zarchiwizowana na odpowiednich nośnikach np. płytach DVD, część z nich będzie przenoszona między działami na pendrive’ach, każdy z tych dokumentów choć raz zagościł na dysku twardym komputera. Także możemy śmiało założyć, że takie dokumenty będą zawierały szczegółowe dane wszystkich mieszkańców miasta.

I teraz uruchamia się wyobraźnia – co jeżeli źle przechowywane, nieodpowiednio zutylizowane nośniki dostaną się w niepowołane ręce? Przede wszystkim, kto za to poniesie odpowiedzialność? Tak drodzy urzędnicy – wy. Także następnym razem, zapisując pliki na płycie CD, pomyśl, co się może z nią potem stać.

Leave a Reply